Voedsel en Waren Autoriteit

Veiligheid van speeltuinen

18 oktober 2006 - nieuwsbericht


De ANWB heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van speeltoestellen en speeltuinen. De conclusie is dat bijna de helft van de speeltuinen volgens de ANWB onveilig is. De VWA houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor speeltoestellen door onder andere gemeenten.

De eisen voor veilige speeltoestellen en voor een veilig beheer daarvan zijn in 1997 vastgelegd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. De VWA voert sinds het in werking treden van het Warenwetbesluit inspecties uit bij gemeenten naar de veiligheid van speeltoestellen. Die inspecties laten een positiever beeld zien dan het ANWB-onderzoek. De VWA bestudeert de ANWB-onderzoeksmethode en vergelijkt die met haar eigen bevindingen. Bij inspecties kijkt de VWA naar zowel de veiligheid van het toestel als naar de afmetingen en de schokdemping van de ondergrond. Het toestel mag geen risico op beknellingen en verstrikking opleveren. Ook moet de ondergrond ernstig hoofdletsel bij valongevallen voorkomen. De VWA maakt volgende maand de inspectieresultaten over de periode 2000-2005 over de veiligheid van gemeentelijke speeltuinen bekend.

Spelen is voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang. Speeltoestellen dragen daaraan bij. Maar kinderen zijn enthousiast en kunnen de risico's niet altijd goed inschatten. De VWA onderschrijft daarom het belang van de adviezen die de ANWB aan ouders en verzorgers van spelende kinderen geeft voor het toezicht op het spelen van de kinderen.