Ingezonden persbericht


D66 is verbijsterd over valse informatie van het College over trapongeluk

Utrecht, 18 oktober 2006

"De manier waarop het College van B & W communiceert met de raad, de Utrechtse bewoners en de pers kan niet door de beugel! " In de raadscommissie Verkeer en Beheer van vandaag (18 oktober 2006) sprak D66- raadslid Arjan Kleuver zijn verbijstering uit over de wijze waarop het College meerdere malen valse informatie naar buiten bracht met betrekking tot de tragische ongeluk met de werftrap : "Wij zijn verbijsterd over de informatie van Wouter de Heus in Ons Leidsche Rijn/Ons Utrecht."

"Eerst beweert het College dat er geen klachten waren over de onveiligheid, behalve een paar hele oude klachten van de tijd van de Felini-disco. Nu blijkt dat er wel recente klachten bij de gemeente bekend waren over de nu ingestorte werftrap en de slechte staat ervan. Dit betekent dat de raad en inwoners van Utrecht niet juist geïnformeerd zijn. Dit kan toch zo niet!" vertelt D66-raadslid Arjan Kleuver. "Dit is een hele zware misser van het College en de laatste woord hierover is nog niet gesproken."

D66 wacht met spanning af de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Schulte over de gang van zaken in het trapincident. Daarna zal D66 bekijken welke consequenties we hieraan gaan verbinden. In de eerst komende gemeenteraadsvergadering van 2 november 2006 komen we hierop zeker terug.


---

___

Noot voor de redactie,