Leefbaar Utrecht

Persbericht Leefbaar Utrecht

18 oktober 2006

Leefbaar Utrecht wil debat over onjuiste voorlichting door gemeente Utrecht

Leefbaar Utrecht heeft vandaag een raadsdebat aangevraagd over de inhoudelijk onjuiste communicatie van de gemeente in de periode na het dramatische trapincident van de afgelopen zomer. Kort na het instorten van de werftrap aan de Oudegracht meldde de gemeente dat er in de jaren negentig slechts enkele meldingen zijn binnengekomen over de werftrappen. Die informatie is inmiddels geactualiseerd, en daaruit blijkt dat de gemeente Utrecht de media, de gemeenteraad en de inwoners van Utrecht verkeerd heeft voorgelicht over het aantal en de aard van de klachten die bij de gemeente bekend waren voorafgaand aan het trapongeval. Op 6 augustus stortte een werftrap voor het stadhuis in tijdens een drukbezocht optreden. Dit ongeval kostte een inwoner van Utrecht het leven, tien personen raakten gewond.

In de raadsvergadering van 2 november a.s. wil Leefbaar Utrecht een interpellatiedebat houden over deze foutieve gemeentelijke communicatie. Ook rondom de legionellabesmettingen in de Rivierenwijk lijkt sprake te zijn van onzorgvuldige communicatie.

Leefbaar Utrecht wil benadrukken dat het geen voorschot wil nemen op het binnenkort te houden debat over de vier onderzoeksrapporten (van de gemeente zelf, de onafhankelijke onderzoekscommissie Schutte, het Openbaar Ministerie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid), die ingaan op de rol van de gemeente bij de totstandkoming van het trapincident. Leefbaar Utrecht wil in dit debat enkel ingaan op de rol van de gemeentelijke communicatie na het incident.


--- einde persbericht ---

Hieronder bijgevoegd de tekst van het interpellatieverzoek, zoals vanmiddag verzonden aan de griffie van de gemeenteraad. De specifieke vragen die Leefbaar Utrecht het college zal willen stellen, worden uiterlijk vrijdag rondgestuurd.

Interpellatieverzoek

"Waarheidsgetrouwe informatie en communicatie"

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Hierbij verzoekt de fractie van Leefbaar Utrecht de gemeenteraad ons in de gelegenheid te stellen tot het houden van een interpellatie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 november 2006 inzake de gemeentelijke informatieverstrekking en communicatie omtrent het instorten van de werftrap aan de Oudegracht afgelopen zomer.

Leefbaar Utrecht heeft een aantal vragen aan het college, welke we uiterlijk vrijdag 20 oktober zullen rondsturen.

Vincent Oldenborg

Fractievoorzitter Leefbaar Utrecht

Ontvangt u onze nieuwsbrief al?
Geef u op via www.leefbaarutrecht.nl !