Gemeente Amersfoort

Persbericht

Afdeling Communicatie

nummer: 210

datum: 18 oktober 2006

Komend schooljaar intensievere aanpak spijbelaars

Politie en gemeente werken samen om schoolverzuim aan te pakken

Spijbelaars lopen het komend schooljaar extra kans om opgemerkt te worden en worden vervolgens naar school teruggestuurd. Bikers en werkstudenten van de politie controleren het komend schooljaar intensiever op spijbelen. Zij zijn op werkdagen tussen 10.00 uur en 14.00 uur extra alert en spreken jongeren bewust aan. De politie in Amersfoort neemt hiermee een extra taak op zich en onderstreept hiermee dat zij -net als de gemeente Amersfoort- veel belang hecht aan het voorkomen van schoolverzuim. Met deze nieuwe aanpak hopen gemeente en politie het aantal spijbelaars te kunnen terugdringen en jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit preventief aan te pakken. Jeugdoverlast en criminaliteit beginnen vaak met schoolverzuim.

Aanpak
Wanneer blijkt dat een jongere spijbelt, wordt de betreffende leerling persoonlijk door de politie op school afgeleverd. De school is verantwoordelijk voor verdere afhandeling. Wanneer een jongere drie keer door de politie teruggebracht is naar school, wordt de leerplichtafdeling van de gemeente Amersfoort ingeseind.

Informatie: Tianne van Woudenberg, communicatieadviseur van de sector Welzijn, Sociale Zekerheid en Onderwijs (WSO), telefoon 033 469 43 55, e-mail t.vanwoudenberg@amersfoort.nl.


---- --