Ingezonden persbericht


Persbericht - 18 oktober 2006

'Niet-islamitische allochtonen worden niet gehoord'

AMSTERDAM, 18 oktober 2006 - Niet-islamitische allochtonen in Nederland ergeren zich in toenemende mate aan de in hun ogen onevenredig grote politieke aandacht voor moslims. Door al die aandacht raken kwesties die Surinamers en Antillianen en ook bijvoorbeeld christelijke immigranten van Afrikaanse herkomst na aan het hart liggen, ondergesneeuwd.

Dat zeggen twee prominente Tweede-Kamerleden met een grote allochtone achterban deze week in het weekblad Elsevier: John Leerdam van de PvdA en Kathleen Ferrier van het CDA. De eerste is van oorsprong Antilliaans, de tweede Surinaamse.

Beiden vinden dat de belangen van hun achterban worden geschaad door de onevenredig grote aandacht voor islamitische allochtonen. PvdA'er John Leerdam in Elsevier: 'Overal waar ik ga of sta, word ik daarop aangevallen: dat de politiek doet alsof 'allochtoon' gelijk is aan 'islam'. Ik begrijp dat wel en ik ben het ook met ze eens.' Leerdam voegt daar aan toe dat veel leden van zijn achterban ook helemaal geen zin hebben om 'met het negatieve beeld dat van moslims bestaat' geassocieerd te worden.

Kathleen Ferrier (CDA) stelt vast dat het integratiedebat steeds meer over religie gaat, maar dan vrijwel uitsluitend over moslims. De grote groepen christelijke allochtonen in haar achterban 'worden eigenlijk niet gezien en gehoord', zegt Ferrier in Elsevier. Ze schat de omvang van die groep op zo'n 800.000 immigranten. Zowel Leerdam als Ferrier wijst op de financiële consequenties van de politieke verwaarlozing van niet-islamitische allochtonen: er gaat te weinig overheidsgeld naar hun achterban.

Leerdam verklapt dat veel mensen in zijn achterban denken dat zijn relatief lage plaats op de PvdA-kandidatenlijst (27ste) ook het gevolg is van de prioriteit die de politiek zou geven aan moslims. Zelf bestrijdt hij dat, maar 'de achterban moet ik het elke keer uitleggen, soms vijf, zes keer op een dag'.Ingezonden persbericht