Socialistische Partij

Afwijzen terugblik door kabinet na Schipholbrand is onacceptabel

18-10-2006 * In de kabinetsreactie op het rapport over de Schipholbrand geeft de regering veel te weinig blijk van verantwoordelijkheidsbesef. Dat de overheid faalde en de eigen regels werden overtreden wil men onbesproken laten, zoals ook wordt gezwegen over de schuldvraag en falende nazorgverlening. "Dat is gewoon niet acceptabel," zegt SP-Kamerlid Jan de Wit. "Je kunt niet alleen naar de toekomst kijken zonder lessen te trekken uit het verleden."

De Wit De Onderzoeksraad heeft aangegeven dat er geen of minder slachtoffers te betreuren zouden zijn geweest als de overheid zich aan de eigen regels had gehouden. Bovendien was er na de rampen in Enschede en Volendam opnieuw sprake van een falende overheid. "Dat mag niet onbesproken blijven," zegt De Wit. "Het is goed om te zien dat de regering de aanbevelingen van Van Vollenhoven ter harte neemt en met uitvoerige maatregelen komt op het gebied van de brandveiligheid. Maar de totale afwezigheid van reflectie op de achterliggende oorzaken van de brand is onbegrijpelijk. We moeten lering trekken uit het verleden."

"Hoe is het mogelijk dat het met de brandveiligheid, na Enschede en Volendam, zó mis kon gaan," vraagt De Wit zich nog steeds af. "Hoe is het mogelijk dat er na 2002, toen er brand was in een ander deel van het cellencomplex te Schiphol, geen maatregelen zijn genomen? Waarom heeft niemand binnen de DJI aan de bel getrokken over de veiligheid? Die vragen moeten óók door de regering beantwoord worden."

De Wit wil weten waarom er niet is geleerd van Enschede en Volendam. "Anders ben ik er niet gerust op dat er wél wordt geleerd van de Schipholbrand. De kabinetreactie wekt de indruk dat met het aftreden van de ministers Donner en Dekker de vraag naar de verantwoordelijkheid van de overheid is afgedaan. Maar zo eenvoudig kan het niet zijn. Van Vollenhoven geeft aan dat er op volstrekt onacceptabele wijze is omgegaan met mensenlevens en dat onnodig slachtoffers zijn gevallen. We hebben er recht op van het kabinet te horen hoe dat heeft kunnen gebeuren."

Ontevreden is De Wit ook over het uitblijven van een reactie van de regering op de kritiek van de Raad op de nazorg aan de slachtoffers. Hiervoor was minister Verdonk verantwoordelijk. De Wit: "Van Vollenhoven concludeert dat de opvang en de nazorg onder de maat was. Dat is harde kritiek en extra pijnlijk als je bedenkt dat de minister keer op keer de Kamer heeft verzekerd dat de nazorg goed geregeld was. Over die kritiek lezen we in de brief geen woord. Er wordt zelfs gesuggereerd dat het allemaal wel in orde is geweest. Ik vind dat schandelijk. Kwetsbare mensen die net een afschuwelijke gebeurtenis hadden meegemaakt, hebben niet de benodigde zorg en aandacht gekregen. Daar mogen het kabinet en de Kamer niet zomaar overheen stappen."

Volgende week debatteert de Kamer met de betrokken ministers over het onderzoek naar de Schipholbrand.