Provincie Zuid-Holland

Onderhoud N 454 Waddinxveen duurt langer

De werkzaamheden aan de N 454 lopen in elk geval nog door tot en met vrijdag 27 oktober. Dit betekent dat de weg langer dan eerder aangegeven is afgesloten voor het verkeer.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de provincie Zuid-Holland het groot onderhoud afronden op vrijdag 20 oktober. Doordat er vorige week echter door het Hoogheemraadschap Schieland aanvullende eisen werden gesteld, moesten de werkzaamheden noodgedwongen tijdelijk worden stopgezet. Inmiddels is het werk hervat, maar moet een aangepaste werkwijze gehanteerd worden. Dit kost meer tijd en dus is zeker nog een week extra nodig.

Overlast en omleidingen

De weg is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten. Dat is onvermijdelijk, omdat de fundering grotendeels wordt vervangen. Hierdoor ligt de weg als het ware 'open' en is het onmogelijk om er dan verkeer te laten rijden. Tijdens de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de Noordringdijk en de Kanaaldijk worden automobilisten in de richting Waddinxveen omgeleid over de Coenecoopbrug naar de N 207/Henegouwerweg. Bij de Kerkweg-Oost (hefbrug Waddinxveen) kan het verkeer naar de Kanaalstraat en vervolgens naar de Kanaaldijk en vice versa.

Voor vrachtverkeer geldt een aangepaste omleiding. Dat rijdt via de Coenecoopbrug, de Henegouwerweg en de Goudse Poort een stukje over de A12, naar de afrit Waddinxveen en de Beijerincklaan.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de speciale website van de provincie Zuid-Holland, die is ingericht voor de actuele informatievoorziening: www.n454.nl. Hier kunnen geĂŻnteresseerden op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, vragen stellen en zich abonneren op de digitale nieuwsbrief

Bron: afdeling Communicatie, telefoon 070 - 441 66 22