Ingezonden persbericht


Persbericht

Totale kosten beleggingsfondsen niet transparant

SNS Fundcoach gaat kosten zichtbaar maken

Capelle aan den IJssel, 18 oktober 2006 - Het is voor beleggende consumenten moeilijk beleggingsfondsen en hun kosten te vergelijken doordat er geen duidelijke regels zijn voor de openheid van de kostenstructuur van deze fondsen. De markt is hierdoor niet transparant. Dat constateert SNS Fundcoach na onderzoek onder diverse nationale en internationale beleggingsfondsen. SNS Fundcoach is van plan zelf binnenkort de kosten van de fondsen die het aanbiedt aan de consumenten bekend te maken.

Jeroen Vetter, directeur van SNS Fundcoach: "Er moet een verplichting op Europese gronden komen, waardoor fondsen gedwongen worden eenduidig te communiceren over de totale kosten die zij de consument in rekening brengen. Wij distribueren fondsen uit diverse landen die nu allemaal hun eigen richtlijnen uit hun eigen land volgen. Zo is het in Engeland bijvoorbeeld verplicht dat fondsen inzicht geven in de retourprovisie die zij ontvangen. Andere fondsenaanbieders hanteren weer een performancefee die ze de klant in rekening brengen. Om het belang van de consument hierin voorop te stellen gaan wij de AFM verzoeken of zij als participant van het Committee of European Securities Commission (CESR) dit aanhangig wil maken in Europees verband."

Een eenduidige afspraak over de vermelding van de totale kosten die een beleggingsfonds in rekening brengt ontbreekt. Deze zogenaamde Total Expense Ratio (TER) is een ratio die laat zien hoe hoog de kosten van het fonds zijn als percentage van het totale fondsvermogen. De beheerkosten vormen het belangrijkste deel van deze TER. Daarnaast behoren alle andere kosten die een fondsbeheerder maakt, zoals huisvestings- en marketingkosten ertoe.

Op dit moment is er wel een Europese afspraak over wat de inhoud van de TER moet zijn maar niet over de manier hoe fondsen dit moeten communiceren. Vetter: "Wij maken een inventarisatie van de fondsen die op dit moment hun TER actief communiceren. Deze TER willen wij binnen enkele maanden actief gaan communiceren, tevens zullen wij actief alle fondsaanbieders verzoeken openheid te verschaffen in de TER ook al hoeven zij daar volgens de wetgeving in hun land nog niet aan te voldoen."

In sommige landen, waaronder Nederland, is het verplicht dat beleggingsfondsen (naar Nederlands recht opgericht) in de Financiële Bijsluiter de TER van het afgelopen boekjaar moeten opnemen. Tevens moeten zij een indicatie geven van de te verwachten TER van het lopende jaar. Ondanks dat beleggingsfondsen in Nederland verplicht zijn om deze informatie te melden in hun Financiële Bijsluiter, voldoen niet alle fondsen hieraan. Van de in totaal ruim 5.000 beleggingsfondsen die er in Nederland zijn geregistreerd en goedgekeurd voor verkoop door de Autoriteit Financiële Markten, zijn slechts enkele honderden puur Nederlandse beleggingsfondsen. Het overgrote deel zijn buitenlandse beleggingsfondsen die geen verplichting hebben om een Financiële Bijsluiter op te stellen.

Over SNS Fundcoach

SNS Fundcoach is gespecialiseerd in beleggingsfondsen. Beleggers kunnen via SNS Fundcoach online beleggen in topfondsen van onder andere AXA Rosenberg, BlackRock Merrill Lynch, DWS, East Capital, Fidelity, JPMorgan, ODIN, Robeco en SKAGEN. Beleggers kunnen zelf fondsen selecteren, vergelijken en kopen via één rekening. SNS Fundcoach is een onderdeel van SNS Bank.

Noot voor redactie,