Ingezonden persbericht


Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de branchevereniging van de Nederlandse supermarkten, is van mening dat het wel of niet openstellen van winkels op zondag overgelaten moet worden aan de gemeenten. Het maximale aantal zondagen uit de huidige winkeltijdenwet dient te worden geschrapt zodat gemeenten zelf kunnen bepalen of de winkels in hun gemeente open dienen te zijn of niet. Gemeente kunnen het beste inschatten of hun inwoners behoefte hebben aan winkelen op zondag.Gemeenten handhaven nu nauwelijks de winkeltijdenwet en ze omzeilen vaak het maximale aantal koopzondagen per jaar. Door het systeem van vrijstellingen en ontheffingen ontstaan hierdoor ongelijke concurrentieverhoudingen, zo blijkt uit de evaluatie van de Winkeltijdenwet.

Ook de zondagopenstelling in Belgie leidt in de grensstreek tot oneerlijke concurrentie.

Met vriendelijke groet,
Miranda M.G. Boer
Hoofd PR en Voorlichting CBL

070-3376200
06-51502772

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is de belangenbehartiger en spreekbuis van de supermarkten in Nederland.