Laurus NV

Wijziging RvC

's-Hertogenbosch, 18 oktober 2006

De Raad van Commissarissen van Laurus N.V. beveelt aan de heer J. (Jan) H. Ozinga tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 november 2006 te benoemen als commissaris indien deze Vergadering geen andere persoon aanbeveelt. De aanbeveling vloeit voort uit het niet meer beschikbaar zijn met ingang van 11 juli 2006 van de heer J. (Jacques) P.M.J. Tierny als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Ozinga is conform de bestaande corporate governance overeenkomst voorgedragen voor benoeming door grootaandeelhouder Casino. De ondernemingsraad heeft laten weten geen gebruik te maken van het recht om personen voor de benoeming tot commissaris aan te bevelen.

De heer Ozinga is 41 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is vanaf 2004 werkzaam bij Casino als Executive Vice-President International Development. De aanbevolen benoeming past in het opgestelde conceptprofiel en draagt ertoe bij dat de vereiste kundigheden en kennis binnen de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd blijven.