VVD


18-10-2006

VVD reactie op kabinetsbrief Schipholbrand: positief maar mist verantwoording

VVD pleit voor forse rookbeperking cellencomplexen De reactie die de regering vandaag naar buiten heeft gebracht op het rapport over de Schipholbrand, vindt de VVD grotendeels positief. De regering vertaalt de aanbevelingen die de commissie Van Vollenhoven vier weken geleden deed in concrete maatregelen.

Wel mist de VVD een stuk verantwoording en een antwoord op de vraag waarom bepaalde fouten zijn gemaakt. Een forse rookbeperking in cellencomplexen zou de brandveiligheid moeten bevorderen.

,,De toonzetting van de brief is de goede", aldus Justitie- en Veiligheidwoordvoerder Frans Weekers. ,,Het thema brandveiligheid zit nu tussen de oren en zal waar dat nog niet het geval is wel tussen de oren worden gepompt. De regering heeft het rapport van Van Vollenhoven als uitgangspunt genomen en is vervolgens niet gaan miesmuizen over feiten. Bij de bijna veertig actiepunten die ze in haar brief noemt, zie ik een paar stevige voorstellen, al zullen andere moeten worden uitgebreid".

Wel ontbreekt het volgens de VVD in de regeringsreactie aan voldoende verantwoording voor wat er voorafgaande aan de brand in de nacht van 19 op 20 oktober 2005 in het detentiecomplex is misgegaan. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zich beperkt tot het benoemen van de feiten, die vervolgens weer een groot aantal vragen hebben opgeroepen. Die moet het kabinet nu beantwoorden. Weekers: ,,Ik mis bijvoorbeeld een reactie op het vastlopen van de brandweer in een sluis bij de ingang, nadat het daarvoor al voor een gesloten poort was komen te staan. Hoe dat heeft kunnen komen en waarom dit soort fouten zijn gemaakt, wordt niet beantwoord. Ook mis ik antwoord op de vraag waarom bepaalde signalen over de brandveiligheid terzijde zijn geschoven. Ik zal in het kamerdebat volgende week de ministers om antwoord op dit soort punten vragen".

Wat de brief ook niet noemt, is een wijziging van het rookbeleid in cellencomplexen. De directe oorzaak voor de brand had er toch mee te maken dat in de cellen gerookt kon worden en er zo een open vuur kon ontstaan. Een algeheel rookverbod gaat wat de VVD betreft te ver, maar een forse rookbeperking zou in dit licht toch een goed idee zijn.

Het debat in de Tweede Kamer over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt naar alle waarschijnlijkheid volgende week dinsdag plaats.