Rijksuniversiteit Groningen

Mogelijkheden van stamceltherapie na hartaanval onderzocht

Datum: 18 oktober 2006

In Nederland is 34 procent van de jaarlijkse sterfte te wijten aan hart- en vaatziekten. Een hartaanval (myocardinfarct) is de belangrijkste oorzaak. Tijdens een hartaanval verstoppen één of meerdere kransslagaders. De spiercellen van het hart sterven af en er komt een proces van wondgenezing op gang. Hierbij treedt altijd een ontstekingsreactie op.

Promovendus Susanne van der Velde onderzocht hoe de hartspierwand na myocardinfarct hersteld kan worden door middel van stamcellen. Hierbij richtte zij haar aandacht op de rol van het ontstekingsproces in het geïnfarceerde hart. Ze bracht de ontstekingsreactie in kaart en onderzocht welke factoren een gunstig effect zouden kunnen hebben op het regeneratieproces. Ze concludeert dat goede timing van stamcel-gemedieerde therapie belangrijk is. In de periode nadat de dode cellen en gevaarlijke ontstekingscellen zijn opgeruimd en voordat de definitieve littekenvorming is begonnen, is het in principe mogelijk voor stamcellen om te infiltreren en uit te groeien tot hartweefsel. Daarvoor moeten de stamcellen wel worden geholpen om het afgestorven hart te regenereren, bijvoorbeeld door het toedienen van groeifactoren.

Susanne van der Velde (1979) studeerde geneeskunde te Groningen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Pathologie en Laboratorium geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen de onderzoeksschool GUIDE (Groningen University Institute for Drug Exploration). Het onderzoek werd uitgevoerd binnen een MD/PhD traject, waarbij studie (co-schappen) en promotie tegelijk worden afgerond. Het totale traject van studie en promotie duurt hierdoor slechts acht jaar, in plaats van de gebruikelijke tien jaar. /JW

Datum en tijd

18 oktober 2006, 14.45 uur

Promovendus

mw. S. van der Velde

Proefschrift

Stem cell-mediated regeneration of the infarcted heart: inflammation rules ?

Promotor

prof.dr. M.J.A. van Luyn

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie

via Joost Wessels, Bureau Voorlichting UMCG, tel. (050) 361 4464 of (050) 361 2200, e-mail j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl