Lijst vijf Fortuyn


Herben onthult geheim PvdA-rapport

Den Haag, 18/10/2006 - Een uitstekend rapport over de vervanging van de F-16 is in 2001 geschreven door de defensiecommissie van de PvdA onder leiding van oud-Kamerlid drs. Harry van den Bergh. Het rapport Naar een verantwoorde keuze concludeert: De kwaliteiten van de Eurofighter en de Rafale niettegenstaande is de JSF naar verwachting een beter, goedkoper, veelzijdiger, internationaal gezien nuttiger en industrieel gezien interessanter alternatief. Dit rapport was voor premier Wim Kok en staatssecretaris van Financiën Wouter Bos in 2001 mede aanleiding de JSF te steunen. In 2002 maakten fractieleider Melkert en woordvoerder Frans Timmermans een draai uit electorale overwegingen. Ook had toen een Europees product de voorkeur en dat mocht best wat kosten, want we hoe welwillend de PvdA en D66 in 2002 tegenover Europese geldsmijterij stonden. Het geheime PvdA-rapport verdween stilletjes in de prullenbak, maar is nu integraal te lezen op de website www.matherben.nl

Tijdens de begrotingsbehandeling hekelde LPF-woordvoerder Mat Herben de opstelling van de PvdA, die goochelt met een rapport van de Algemene Rekenkamer door te beweren dat er grote risicos zouden kleven aan deelname aan ontwikkeling en productie van de JSF. De rekenkamer zegt in feite niet meer dan dat zij niet in staat is de werkelijke kostprijs te berekenen. Dat is ook logisch, omdat de negen deelnemende landen via concurrentiestelling proberen de laagst mogelijke prijs te bewerkstelligen. Het uiteindelijke resultaat van die inspanning wordt pas duidelijk omstreeks 2010 als de productieorders worden geplaatst. De kostprijs wordt nu op 50 miljoen dollar geschat. Als Nederland uit het project stapt en van de plank gaat kopen, is ons land niet langer opdrachtgever met het recht op winstdeling, maar wordt Nederland een gewone klant. Dan is niet de werkelijke kostprijs relevant, maar de vraagprijs die marktconform zal zijn. Vorig jaar zijn 18 inferieure Eurofighters aan Oostenrijk verkocht voor een bedrag van 1959 miljoen euro. De stuksprijs is 78 miljoen euro! Overigens is een hogere stuksprijs voordelig voor de Nederlandse industrie, die dan immers meer verdient aan de productie van naar schatting 4500 JSF-vliegtuigen. Risicos voor de defensiebegroting zijn er niet. Het budget staat vast. Een onvoorzien hogere stuksprijs betekent alleen dat het voorziene aantal van 85 vliegtuigen licht zal dalen, maar altijd beduidend hoger zal zijn dan de maximaal 60 Eurofighters die van het beschikbare budget kunnen worden gekocht. Als Nederland onder druk van de populistische PvdA uit het JSF-project stapt, is dat de doodsteek voor de Nederlandse defensie-industrie en komt bijvoorbeeld Stork in onoverkomelijke problemen. Nederland dreigt een blotevoetenland te worden als de koppeling tussen kenniseconomie en maakindustrie wordt losgelaten.