Gecontroleerde veiligheid van speeltoestellen

Stichting SKH

Gecontroleerde veiligheid van speeltoestellen

De ANWB-test die is uitgevoerd op 100 favoriete speelplekken in Nederland toont aan dat het noodzakelijk is om de veiligheid van speeltoestellen jaarlijks te controleren. Door het gebruik, vandalisme en weersinvloeden kan de conditie van de toestellen achteruitlopen. In het Warenwetbesluit Attractie- en Speeloestellen (WAS) is onder andere vastgelegd dat degene die een speeltoestel aanschaft, ervoor zorgt dat het toestel zodanig is gemonteerd, geïnspecteerd en onderhouden dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat. Sinds 2000 zijn er diverse bedrijven door SKH gecertificeerd onder het KOMO(r)-procescertificaat voor Speeltoestellen. Binnen deze richtlijn is een verwijzing gemaakt naar de Europese normen voor speeltoestellen. Door het onafhankelijke bureau SKH worden de gecertificeerde bedrijven gecontroleerd bij plaatsing, aanleg van ondergronden, bij inspecties en/of onderhoud. Hierdoor ontstaat voor de opdrachtgevers (gemeenten, speeltuinbeheer, scholen) een geborgde kwaliteit. Een extra zekerheid bovenop de verplichte keuring die uitgevoerd moet worden voor het toestel in de handel wordt gebracht. De werkzaamheden die worden uitgevoerd onder het KOMO(r)-procescertificaat worden door de certificaathouders aangeleverd als aanvulling van het verplichte logboek. De KOMO(r)-richtlijn is bestemd voor fabrikanten, inspectiebedrijven en eindgebruikers die de kwaliteit van de werkzaamheden vast willen leggen en door regelmatige toetsing een aantoonbare, gecontroleerde veiligheid willen waarborgen.