StemWijzer onvolledig en misleidend

HEERLEN, 20061018 -- De gisteren met horten en stoten gelanceerde StemWijzer blijkt bij nader onderzoek door stichting iNSnet onvolledig te zijn, en daardoor (dus) misleidend. Van alle dertig onderwerpen die de kiezer worden voorgelegd en waarop het stemadvies wordt gebaseerd, is er geen enkel direct gericht op milieu of duurzaamheid. En dat terwijl recent onderzoek van de DuurzaamheidMonitor heeft aangetoond dat maar liefst 86% van de Nederlanders duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt voor beleid vinden.

Op de website van de StemWijzer is te lezen hoe deze is samengesteld:
"Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) heeft op basis van de verkiezingsprogramma's en partijwebsites een groslijst van stellingen samengesteld, die aan de partijen is voorgelegd ter beantwoording. Het IPP heeft op basis daarvan de 30 meest onderscheidende stellingen voor de StemWijzer geselecteerd. De stellingen hebben betrekking op belangrijke verkiezingsthema's als softdrugs, integratie, zorg, ethische kwesties, onderwijs, files, aow, hypotheekrente. "Noch StemWijzer zelf, noch de politieke partijen vinden duurzaamheid en milieu kennelijk van voldoende gewicht om criterium te zijn bij de keuze wie ons land mag besturen. Bij StemWijzer was niemand voor commentaar bereikbaar.

Stichting iNSnet vindt dit onaanvaardbaar en roept maatschappelijke organisaties en kiezers van Nederland op de StemWijzer ( info@stemwijzer.nl) te bewegen om duurzaamheid en milieu die plaats in het advies te geven die het belang ervan weerspiegelt. Zonder aandacht voor duurzaamheid en milieu zijn StemWijzer en politiek geen stem waard.