Gemeente Alkemade


Agenda Vergadering cliëntenplatform25-10-2006

Woensdag 1 november vergadert het Cliëntenplatform Alkemade om 19.45 uur in het gemeentehuis. Het cliëntenplatform is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert het college gevraagd en ongevraagd ten aanzien van sociaal beleid. De vergaderingen van het cliëntenplatform Alkemade zijn openbaar. U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

Agenda

1. Opening 2. Aanvulling agenda 3. Verslag Cliëntenplatform 5 september 2006 4. Stand van zaken Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 5. Burgerparticipatie Wmo 6. Ontwerp logo cliëntenplatform 7. Sollicitatieprocedure 8. Planning overlegvergadering en voorbereiding 9. Rondvraag en sluiting

Voor meer informatie over het cliëntenplatform kunt u contact opnemen met de heer Van den Berg van de afdeling Samenleving, tel. (071) 332 72 54.