Technische Universiteit Delft

Moleculaire draden
28 februari 2007 door M&C

Promotie van mevr. P. Prins: "Charge transport along molecular wires"

20 maart 2007 | 10:00 uur
plaats: Aula TU Delft

Mevrouw P. Prins | natuurkundig ingenieur, Nederland promotor | Prof.dr. L.D.A. Siebbeles (TNW)

Charge transport along molecular wires
Plastic elektronica ... stel het je eens voor! Consumenten producten zoals mobiele telefoons, mp3 spelers en palmtop computers die niet kapot gaan als je ze per ongeluk laat vallen, met flexibele (misschien zelfs oprolbare) beeldschermen. Bovendien zouden deze plastic producten goedkoper zijn dan de huidige producten die gebaseerd zijn op conventionele halfgeleiders.
Naast al deze voordelen heeft plastic elektronica ook een nadeel. De belangrijkste factor voor goed werkende elektronica is de beweeglijkheid van de ladingen door het materiaal. Experimenten aan elektronische componenten gemaakt van plastic laten zien dat de beweeglijkheid tenminste duizend keer lager is dan in conventionele halfgeleiders.

De promovendus heeft de beweeglijkheid bepaald van ladingen langs geïsoleerde polymeerketens en langs polymeerketens zoals ze voorkomen in elektronische componenten. Haar (experimentele en berekende) resultaten laten zien dat de beweging van de ladingen niet alleen sterk gehinderd wordt door de uiteinden van de ketens en door breuken in de ketens, maar ook door wanorde langs de polymeerketens en in de directe omgeving.
De resultaten tonen aan dat beweeglijkheid langs polymeren met een relatief starre, ladderachtige structuur (in een ordelijke omgeving) even hoog kan zijn als de beweeglijkheden voor ladingen in conventionele halfgeleiders en daarmee ongeveer duizend keer hoger dan de beweeglijkheden die tot nu toe experimenteel voor polymeren gevonden zijn.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt kijken in de TU Delft Repository op: repository.tudelft.nl. TU Delft Repository is de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

Laatst gewijzigd: 28 februari 2007