Gemeente Delft

Uitbreiding aantal huwelijkslocaties in Delft

Het aantal trouwlocaties in Delft kan worden uitgebreid. Uit onderzoek van het college van B&W blijkt dat het Meisjeshuis en de Watertoren geschikt zijn als trouwlocaties. Het is aan de locaties zelf om te beslissen of ze als trouwlocaties willen dienen.

Om als trouwlocatie te mogen dienen, moeten beide locaties vrijstelling krijgen volgens artikel 19 (lid 3) van de Wet ruimtelijke ordening, zodat de panden voor maatschappelijke doeleinden gebruikt kunnen worden.

Ook moet de gemeenteraad de locaties aanwijzen als huis der gemeente.

In het Meisjeshuis mag volgens de Drank- en Horecawet wel alcohol geschonken worden aan eigen leden, maar niet op feesten zoals recepties en bruiloften van mensen van buiten de stichting.

Bij beide locaties kan niet op eigen terrein geparkeerd worden en in de directe omgeving is geen parkeerplek voor grote hoeveelheden auto's. Wel kan er worden geparkeerd in de Phoenixgarage.

Het onderzoek wordt op dinsdag 20 maart besproken in de commissie Bestuur en Werk.

Noot voor redactie (