Rijksuniversiteit Groningen

028 - Voorlichting over acht deeltijdopleidingen

Datum: 12 maart 2007

Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn acht opleidingen in deeltijd te volgen: filosofie, Friese taal en cultuur, geschiedenis, godsdienstwetenschap, Griekse en Latijnse taal en cultuur, psychologie, rechten en theologie. Zij presenteren zich op dinsdag 20 maart 2007 aan de geïnteresseerde aankomende deeltijdstudenten.

Er is aandacht voor onderwerpen als opbouw van de studie (onder andere bachelor en master), studiekosten, financieringsmogelijkheden en het collegerooster. Deeltijdstudenten vertellen over hun ervaringen met de studie. Geïnteresseerden hoeven zich vooraf niet aan te melden. De voorlichting vindt plaats in het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen. Belangstellenden zijn vanaf 18.30 uur welkom. Alle voorlichtingen beginnen om 19.00 uur.

De meeste deeltijdopleidingen duren zeven tot negen jaar. De gemiddelde studiebelasting bedraagt ongeveer 20 uur per week. Deeltijdopleidingen leiden tot een volwaardig universitair einddiploma.

Contactpersonen van de opleidingen

Friese taal en cultuur
Dr. O. Vries
telefoon (050) 363 59 47/5944
e-mail o.vries@rug.nl

Godsdienstwetenschap
mw drs T.M.L. de Boer
telefoon (050) 363 55 97/80 17
e-mail t.m.l.de.boer@rug.nl

Filosofie
mw drs K.E. Gardiner,
telefoon (050) 363 61 54/61 61
e-mail k.e.gardiner@rug.nl

Geschiedenis
dr R.W.M. van Schaïk,
telefoon (050) 363 57 43/59 94
e-mail r.w.m.van.schaik@lrug.nl
Griekse en Latijnse taal en cultuur
mw dr G. Wakker
telefoon (050) 363 6037/6074
e-mail g.c.wakker@rug.nl

Psychologie
mw drs. E.K.M. Ramler
telefoon (050) 363 7611/6182
e-mail e.k.m.ramler@rug.nl

Rechten
Mw mr J. van der Veen
telefoon (050) 363 57 27
e-mail Jose.van.der.Veen@rug.nl

Theologie
mw drs T.M.L. de Boer
telefoon (050) 363 55 97/80 17
e-mail t.m.l.de.boer@rug.nl

Noot voor de pers
Meer informatie: Martin Althof (onderwijsvoorlichting), tel (050) 363 80 66 (werk)