Gemeente Maassluis

Commissie Beschermd Stadsgezicht vergadert op 20 maart

Op dinsdag 20 maart 2007 vergadert de Commissie Beschermd Stadsgezicht om 11.00 uur in het stadhuis aan de Koningshoek. Belangstellenden zijn van harte welkom. Op de agenda van de vergadering staan dezelfde onderwerpen als voor de vergadering die oorspronkelijk stond gepland voor 6 maart, met één toegevoegde bouwaanvraag. De vergadering op 6 maart moest op het laatste moment worden afgelast.


1. Opening


2. Inspraak-halfuurtje


3. Verslag vorige vergadering van 23 januari 2007


4. Ingekomen/uitgaande
post


5. Besloten gedeelte
Bespreking voorontwerpplannen


6. Vergunningsplichtige aanvragen

Zuiddijk 74
Dr. Kuyperkade
12


7. Diversen

Voortgang 2^e tranche gemeentelijke monumenten


8. Rondvraag


9. Sluiting

De volgorde waarin agendapunten worden behandeld kan wijzigen. Dit is afhankelijk van eventueel aanwezige belangstellenden of belanghebbenden. Onderwerpen waarvoor publiek aanwezig is, kunnen in principe naar voren worden geschoven op de agenda.

De Commissie Beschermd Stadsgezicht is in 1999 door de gemeenteraad ingesteld om het college van burgemeester en wethouders te adviseren over aanvragen in het kader van de Monumentenwet. Daarnaast moeten alle bouwplannen die zijn gelegen binnen het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad en de panden die direct gelegen zijn aan de buitenhaven ( Govert van Wijnkade, Burgemeester de Jonghkade en Burgemeester van der Lelykade) op het gebied van welstand worden getoetst door de Commissie Beschermd Stadsgezicht. De Commissie Beschermd Stadsgezicht wordt gevormd door vijf deskundige leden, te weten twee vertegenwoordigers van de welstandscommissie, één restauratie-architect, één architect en één historicus.

In de komende maanden zijn vergaderingen van de Commissie Beschermd Stadsgezicht gepland op dinsdag 17 april 2007, dinsdag 29 mei 2007 en dinsdag 10 juli 2007.