Gemeente Aalburg


Programmaraad stelt radiopakket vast
Programmaraad AGGWW.jpg

De gezamenlijke programmaraad voor de gemeenten Aalburg, Giessenlanden, Gorinchem, Werkendam en Woudrichem (AGGWW) vergadert op 20 maart 2007 in het stadhuis van Gorinchem. Aanvang 19.30 uur.

Deze vergadering staat in het teken van het definitieve radioadvies. Het eerder opgestelde concept radioadvies is ter inzage geweest via onze website, de lokale en regionale media.

Openbare vergadering:

De vergadering is openbaar. Wel wordt gevraagd u uiterlijk 17 maart vooraf aan te melden bij de secretaris i.v.m. de grootte van een vergaderruimte.

Adresgegevens secretariaat:


- Brieven : Postbus 1033, 3380 AA Giessenburg


- E-mailadres : info@programmaraadaggww.nl


- Internetsite : www.programmaraadaggww.nl

Programmaraad:
Met de programmaraad voldoen de gemeenten volgens de mediawet aan haar wettelijke verplichting om een orgaan te hebben dat de kabelexploitant (Casema voor deze regio) adviseert in het samenstellen van een basispakket van 15 TV-zenders en 25 radiokanalen