Deelgemeente Feijenoord Rotterdam

Commissie Feijenoord-Kop van Zuid: 20 maart

De gebiedsgerichte wijkcommissie Feijenoord - Kop van Zuid vergadert dinsdag 20 maart in de raadszaal van het deelgemeentekantoor aan de Maashaven O.z. 230. Een ieder is welkom. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda


· Opening en vaststelling van de agenda;


· Mededelingen;


· Vragenhalfuur;


· Verslag + besluitenlijst van 30 januari 2007;


· 12 maandsrapportage Wijkactieprogrammas Feijenoord - Kop van Zuid 2006;


· Wijkactieprogrammas Feijenoord - Kop van Zuid 2007;


· Onder voorbehoud: ontwikkelingen Wijkvisie Feijenoord;


· Rondvraag en sluiting

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de griffie van de deelgemeente Feijenoord, via telefoonnummer (010) 291 63 56.