Nationale Ombudsman


Den Haag, 19 maart 2007

Dinsdag 20 maart eerste dag van de burger

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, roept de derde dinsdag van maart uit tot Dag van de Burger. Een dag waarop de overheid jaarlijks stilstaat bij de gene om wie het allemaal draait: de burger. Terugkijkend op 25 jaar Nationale ombudsman constateert hij dat er meer nodig is dan regels en wetgeving om de relatie tussen overheid en burger te verbeteren. Daarom moet bij de overheid minstens één dag per jaar de mens achter de burger centraal staan. Zijn boodschap in 2007 aan de overheid is "De Burger? Dat bent u zelf!".

In een kwart eeuw zag de Nationale ombudsman vaak hoe het mis gaat tussen overheid en burger. Soms lag dat aan de burger, maar vaak viel de overheid iets te verwijten. Opvallend is dat het soort klachten in deze kwart eeuw vrijwel hetzelfde bleef. De burger vindt de overheid onbereikbaar en traag en voelt zich niet serieus genomen in zijn belangen; voelt zich een nummer.

Relatie overheid-burger moet beter

Het 25-jarig bestaan van de Nationale ombudsman grijpt Alex Brenninkmeijer, de huidige ombudsman, aan om de relatie tussen overheid en burger te verbeteren. De tegenhanger van het overheidsfeestje Prinsjesdag (de dag van de prinsen, het pluche en het nieuwe beleid) moet juist de aandacht naar de burger brengen. Dit jaar viert de Nationale ombudsman de Dag van de Burger met onder andere het symposium De burger? Dat bent u zelf!. De Dag van de Burger vindt voortaan elk jaar plaats op de derde dinsdag in maart.

Spiegel Balkenende

Tijdens het symposium krijgt minister-president mr.dr. J.P. Balkenende letterlijk een spiegel voorgehouden. Want de overheid moet de burger behandelen zoals zij zelf ook behandeld wil worden. Ook komt aan bod wie 'de burger' eigenlijk is en wat hij van de overheid wil. Bovendien laat de ombudsman voorbeelden zien van overheden die op een frisse manier aankijken tegen hun relatie met de burger.


Noot voor de redactie,