Vrije Universiteit Amsterdam

Persbericht

Actualiteitscollege
Gerede twijfel

Regelmatig komt de rechtspraak in Nederland negatief in het nieuws. Één van de bekendste voorbeelden van rechterlijke dwaling is wel de Schiedammer parkmoord, waarbij de Vlaaardinger Cees B. onschuldig veroordeeld werd voor de moord op de Schiedamse Nienke Kleiss. Aanhoudende druk van journalisten en klokkenluiders bracht hem uiteindelijk de vrijheid. Het vertrouwen in de rechtspraak neemt af, dat is de boodschap van de media. Ook van rechters zelf klinkt kritiek. Is het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak inderdaad slinkend? Dat is het onderwerp van het zevende actualiteitscollege van VU-podium op dinsdag 20 maart a.s.

In een openbaar college discussiëren rechtspsycholoog Peter van Koppen (VU) en hoogleraar rechtspleging Leny de Groot (RU) over de vraag of de Nederlandse rechtspraak nog wel vertrouwen geniet. Verwijten van onzorgvuldigheid en gebrek aan kwaliteit steken immers vaak de kop op. Ook heerst er vaak onbegrip over zwaarte of juist de mildheid van het vonnis.

Tussen rechters en publieke opinie bestaat een kloof van onbegrip over de uitkomst van rechtspraak. Die kloof berust soms op te weinig wetskennis van het publiek, maar zeker ook op verschil in beoordeling van een geval.

Het zevende actualiteitscollege komt tot stand in samenwerking met het Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen VU. Dagvoorzitter is prof.mr. Arend Soeteman (VU).