Nederlandse Politiebond


Draagcomfort en pasvorm van het veiligheidsvest

Gepubliceerd: maandag 19 maart 2007.

Tijdens het meest recente overleg van de zogenaamde BUK-werkgroep - de werkgroep waarin vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, de politiebonden en de Raad van Hoofdcommissarissen zich buigen over het beleid ten aanzien van Bewapening, Uitrusting en Kleding - bleek dat er vragen leefden over het nieuwe veiligheidsvest dat momenteel in fasen wordt geleverd aan de korpsen. Hieronder de antwoorden op de vragen in kwestie.

Draagcomfort
Het is voor veel agenten even wennen, het langdurig dragen van een veiligheidsvest. In sommige regio's zijn dergelijke vesten echter al meer dan zes jaar in gebruik. De ervaring leert dat het enige tijd duurt (afhankelijk van de draagfrequentie) voordat het vest goed en prettig gaat zitten. Het materiaal in het vest heeft namelijk enige tijd nodig om zich naar het lichaam te kunnen vormen.

Pasvorm
Het vest dat op dit moment wordt uitgeleverd, wordt op de persoon aangemeten. Het vest wordt ook specifiek op maat gemaakt. Soms kan dat een confectiemaat zijn (dus zonder verdere maataanpassing), maar vaak is het maatwerk.

Gebruikersvragen
Binnen de korpsen zijn medewerkers opgeleid om de gebruikersvragen te beantwoorden. Vragen naar pasvorm en instellen van het vest horen hier ook bij. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een korps om periodiek een servicedag te organiseren, waarin de overgebleven vragen en/of klachten door de leverancier kunnen worden afgehandeld.

Nametingen
Indien er blijvende klachten zijn over het dragen van het veiligheidsvest of wanneer het vest met name in een zittende houding omhoog blijft kruipen, kan tijdens één van deze servicedagen door een nameting worden nagegaan of er iets aan de klachten kan worden gedaan.

Het is uitgesloten dat een medewerker vanwege ontevredenheid over het draagcomfort of de pasvorm geen veiligheidsvest zou dragen in de daartoe aangewezen situaties.

Overname van deze informatie is toegestaan mits met bronvermelding. © 19 03 2007 NPB