Het Nederlandse Rode Kruis

19 maart 2007
Het Nederlandse Rode Kruis ontvangt ISO-certificaat

Het Nederlandse Rode Kruis heeft het ISO 9001/2000 certificaat ontvangen. Het certificaat is toegekend aan het Kwaliteitssysteem van de Internationale Hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis. Het systeem bestaat uit een kwaliteitsbeleid, procesbeschrijvingen en procedures en een duidelijke plannings- en meetsystematiek. Het certificaat geldt voor de komende drie jaar.

Het Nederlandse Rode Kruis is erg trots het certificaat te voeren. Het certificaat betekent een erkenning van het voortdurend werken aan een zo optimaal mogelijk resultaat van de internationale hulpverlening.

De externe auditor van Lloyd's Register noemt in zijn eindrapport het Kwaliteitssysteem een 'beheerst systeem'. Het zorgt ervoor dat onze 'klanten' steeds centraal staan: op de eerste plaats de hulpvragers, maar ook donoren, algemeen publiek en onze internationale Rode Kruis partners. Ook geeft het certificaat aan dat we met het kwaliteitssysteem op een continue, systematische manier werken aan verbeteringen en vernieuwingen voor onze hulpverlening in het buitenland. Verder wordt in het rapport gesteld dat 'het enthousiasme en de betrokkenheid van de medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis aanstekelijk werkt'
.

Wat doet het Rode Kruis?

Het Rode Kruis helpt en beschermt mensen in nood, wie ze ook zijn en waar ze ook zijn. Het Rode Kruis werkt in conflict- en rampgebieden en biedt hulp aan mensen die sociaal in de verdrukking komen. De organisatie is opgericht in 1867.

De Rode Kruis- en Rode Halve Maan- en de Rode Kristal-beweging is de grootste hulporganisatie ter wereld.

Het Nederlandse Rode Kruis biedt noodhulp in buiten- en binnenland: we geven slachtoffers van een ramp of gewapend conflict drinkwater, voedsel, onderdak, kleding en medische zorg en helpen bij de wederopbouw van hun bestaan. Waar natuurrampen dreigen of veel voorkomen, zetten we in op rampenvoorbereiding. Bij een calamiteit in Nederland verlenen we eerste hulp en medische assistentie. Daarnaast regelen we opvang, verzorging en contactherstel tussen slachtoffers en hun familie.