Senternovem


20-03-2007 | Europese subsidieronde SUSPRISE geopend

Joint call duurzaam grondstofgebruik en watertechnologie

Op 13 maart is de internationale Joint Call van het Europese netwerk SUSPRISE (the sustainable enterprise, de duurzame onderneming) van start gegaan. Het programma Milieu & Technologie werkt in SUSPRISE samen met buitenlandse zusterorganisaties en ministeries. Nederlandse bedrijven kunnen vooralsnog alleen subsidie krijgen voor internationale samenwerkingsprojecten op het terrein van duurzaam gebruik van grondstoffen. Later eventueel ook voor projecten over watertechnologie. De indieningstermijn sluit op 1 juni 2007.

Nederlandse MKB-bedrijven kunnen samen met een buitenlandse partner uit minstens één van onderstaande landen c.q. regio's een projectvoorstel indienen bij SUSPRISE.

Nederland, Oostenrijk, Duitsland (waarschijnlijk), Denemarken, Vlaanderen en Baskenland stellen een deel van hun subsidiebudget ter beschikking voor een gezamenlijke oproep tot projectvoorstellen (de zg. joint call) op het terrein van duurzaam gebruik van grondstoffen en watertechnologie. SUSPRISE ondersteunt alleen industrieel onderzoek en preconcurrentiële ontwikkeling. Vanuit Nederland doet het programma M&T mee aan het onderdeel duurzaam gebruik van grondstoffen.

Als het project door de internationale jury goedgekeurd wordt, krijgen de Nederlandse partners subsidie vanuit het Nederlandse deelnemende programma, Milieu & Technologie, dat hiervoor een half miljoen euro reserveert in 2007. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet de Nederlandse inbreng in het project wel aan de voorwaarden van de M&T-regeling voldoen.

Voor aanvragen is een door SUSPRISE opgesteld internationaal aanvraagformulier van toepassing (het `Common proposal form'). Het internationale aanvraagformulier dient door de coördinator van het internationale project-consortium voor het verstrijken van de deadline te zijn ingediend bij het Secretariaat van SUSPRISE in Oostenrijk. De project partners worden door hun eigen nationale programma's ondersteund. Voor Nederlandse partners is via Milieu & Technologie het Nederlandse deel (m.b.t. de financiën) van het aanvraagformulier beschikbaar. Beide delen van de projectvoorstellen voor SUSPRISE moeten op 1 juni, 12 uur 's middags ontvangen zijn (common proposal form in Oostenrijk, financiële aanvraagformulier in Utrecht).

Alle informatie zoals officiële teksten, formulieren, criteria, opening, sluiting en de laatste ontwikkelingen vindt u op www.susprise.net.