CNV Jongeren: 'Geen loon in wapenaandelen'

20.03.2007 / 11:57 / Rubriek: Economie / Organisatie: Cnv

Cnv

CNV Jongeren roept de vakbonden op zelf actie te ondernemen en verantwoordelijkheid te nemen in hun functie als bestuurder van de pensioenfondsen. 'Pensioenfondsbesturen doen niet genoeg hun best om de aandelen in wapenhandel te minimaliseren,' zegt Klaas Pieter Derks, voorzitter van CNV Jongeren. 'Het blijkt al jaren bekend dat door pensioenfondsen wordt gehandeld in vuile aandelen. Het is schandalig dat Zembla en de politiek de bonden wakker moeten schudden.'

Alle grote fondsen beleggen in bedrijven die landmijnen en clusterbommen produceren en in bedrijven die het milieu niet zo nauw nemen of kinderen in dienst hebben. Volgens Klaas Pieter Derks moeten de vakbonden en werkgevers in de pensioenbesturen niet afwachten tot er wetgeving wordt gemaakt. In 2007 moeten alle beleggingen getoetst worden op wapenhandel en mensenrechtenschending en zo nodig stop worden gezet. Staf Depla van de PvdA zal de minister van Sociale Zaken dinsdag vragen om actie te ondernemen. Derks: 'De pensioenbesturen zijn geen knip voor de neus waard als ze niet bereid tonen om actie te ondernemen. Ze zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de beleggingen en dus ook voor de beleggingsstrategie.'

De werking van het Nederlandse pensioenstelsel is gebaseerd op solidariteit. Oneerlijke handel door pensioenfondsen legt een bom onder deze solidariteit. Derks: 'De kloof tussen jongeren en pensioenen wordt hierdoor nog groter. Juist jongeren zijn gebaat bij eerlijke en duurzame handel. Het is per slot van rekening hun wereld en hun toekomst waarin belegd wordt. En ondertussen wordt ons pensioengeld in landmijnen gestopt!' CNV Jongeren vindt dat we het voor lief moeten nemen als er op korte termijn minder gunstige resultaten worden geboekt wanneer deze handel wordt stopgezet. Zelfs als dat betekent dat gepensioneerden en jonge deelnemers meer pensioenpremie moeten gaan betalen of niet geïndexeerd worden.

Achtergrond
De vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen en CNV heeft verklaard bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord beleggen. Desondanks onthulde VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzaam Ondernemen) met minimaal speurwerk uit openbare bronnen, dat er gehandeld wordt in vuile aandelen. Kennelijk werken deze afspraken en codes onvoldoende. De besturen moeten niet zwichten voor opgepimpte beleggingsresultaten als dat ten koste gaat van mensen en milieu.

Voor nadere informatie
Klaas Pieter Derks, info@cnvjongeren.nl, www.cnvjongeren.nl
030-2913715 of 06-42038626