Radboud Universiteit Nijmegen


Persbericht 07- 27

Nijmegen, 20 maart 2007

Premio Daria Borghese voor Sible de Blaauw

Aan Prof. dr. Sible de Blaauw, hoogleraar Vroegchristelijke Kunst en Architectuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is op 14 maart de prestigieuze Premio Daria Borghese 2007 toegekend voor zijn studies over de stad Rome. De Blaauw is de eerste Nederlander die deze prijs krijgt.

De Premio Daria Borghese komt voort uit een stichting van prinses Daria Borghese (gestorven in 1963) en is (sinds 1990 exclusief) bestemd voor niet-Italiaanse wetenschappers die een bijzondere bijdrage leveren aan het onderzoek van de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van Rome. Sible de Blaauw is de eerste Nederlander die de prijs, die bestaat uit een gouden plaque, ontworpen door de beeldhouwster prinses Alassia Borghese, in ontvangst mag nemen.

Als jury fungeert de Gruppo dei Romanisti, een internationale vereniging van in Rome gevestigde wetenschappers, waaronder een aantal directeuren van buitenlandse onderzoeksinstituten. De uitreiking zal eind mei plaatsvinden in het Palazzo Borghese te Rome.

Sinds 1965 is de onderscheiding jaarlijks verleend. De volledige lijst van prijswinnaars vanaf 1965 is te raadplegen op: http://www.premiborghese.com/contents/daria.htm

De onderzoeker en diens publicaties
Sible de Blaauw heeft sinds zijn dissertatie over de drie Romeinse hoofdkerken in 1987 (in Nederland bekroond met de Karel van Mander-prijs) met regelmaat over kerkbouw, liturgie en beeldende kunst van Rome gepubliceerd. In 1996 ontving hij de Hanno und Ilse Hahn Preis "für hervorragende Verdienste um die italienische Kunstgeschichte, insbesondere das Mittelalter und die frühchristliche Archäologie" van de Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Institut) Rome. De Premio Daria Borghese is vooral van toepassing op de publicaties sinds 1996. Een selectie uit deze publicaties, die alle betrekking hebben op kerkbouw, liturgie en liturgische inrichting in Rome vanaf de late oudheid tot en met de zestiende eeuw, treft u hieronder aan.

'Jerusalem in Rome and the Cult of the Cross' in: Pratum Romanum: Richard Krautheimer zum 100. Geburtstag. R. Colella et al. eds. Wiesbaden 1997, 55-73.

'Grabmäler statt Liturgie? Das Presbyterium von Santi Apostoli in Rom als private Grablege 1474-1571' in: Grabmäler: Tendenzen der Forschung an Beispielen aus Mittelalter und früher Neuzeit. W. Maier / W. Schmid / M.V. Schwarz eds. Berlin 2000, 179-199.

'Following the crosses: The processional cross and the typology of processions in medieval Rome' in: Christian feast and festival: The dynamics of Western liturgy and culture. P. Post; G. Rouwhorst; L. van Tongeren; A. Scheer eds. Leuven 2001 (Liturgia condenda 12), 319-343.

'San Paolo fuori le mura: La disposizione liturgica fino a Gregorio Magno'. Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome 59 (2000), 5-25. Samen met Giorgio Filippi.

'Imperial Connotations in Roman Church Interiors: The significance and effect of the Lateran fastigium' in: Imperial Art as Cristian Art - Christian Art as Imperial Art = Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam pertinentia 15 / N.S. 1 (2001), 137-146.

'Contrasts in processional liturgy: A typology of outdoor processions in twelfth-century Rome' in: Art, cérémonial et liturgie au Moyen Age: Actes du colloque de 3e Cycle Romand de Lettres Lausanne-Fribourg, 24-25 mars, 14-15 avril, 12-13 mai 2000, N. Bock, P. Kurmann, S. Romano, J.-M. Spieser eds. Roma 2002, 357-396.

'Richard Krautheimer e la basilica di Santa Maria Maggiore' in: Ecclesiae Urbis: Atti del congresso internazionale di studi sulle chiese di Roma (IV-X secolo). Roma, 4-10 settembre 2000. F. Guidobaldi / A. Guiglia Guidobaldi eds. 3 vols. Città del Vaticano 2002, 57-64.

'Immagini di liturgia: Sisto V, la tradizione liturgica dei papi e le antiche basiliche di Roma'. Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 33 (1999/2000) , 259-302.

'Dell'Antica Basilica Vaticana Demolita' in: Il Tempio Vaticano 1694 Carlo Fontana. G. Curcio ed. Milano 2003, cxxxvi-cxlvii.

'L'abside nella terminologia architettonica del Liber Pontificalis' in: Il Liber Pontificalis e la storia materiale, Atti del colloquio internazionale, Roma 2002 = Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, Antiquity 60-61 (2001-2002), 105-114.

'Das "opus mirabile" des Kardinals Quiñones in Santa Croce in Gerusalemme zwischen Memoria und Liturgie' in: Tod und Verklärung: Grabmalskultur in der frühen Neuzeit. A. Karsten / Ph. Zitzlsperger ed. Köln / Weimar / Wien 2004, 137-155.

'Il Patriarchio, la Basilica Lateranense e la liturgia'. Mélanges de l'école française de Rome - Antiquité 116 (2004), 161-171.

'The Lateran and Vatican Altar Dispositions in Medieval Roman Church Interiors: A Case of Models in Church Planning' in: Cinquante années d'études médiévales. À la confluence de os disciplines. Actes du Colloque à l'occasion du cinquantenaire du CESCM, Poitiers, 1-4 septembre 2003, C. Arrignon, M.-H. Debiès, M. Galderisi, E. Palazzo (eds.). Turnhout 2006.

'Pio V, la liturgia e le chiese antiche di Roma' in: Il tempo di Pio V - Pio V nel tempo. Atti del convegno internazionale di studi, Bosco Marengo - Alessandria, 11-13 marzo 2004. Fulvio Cervini / Carla Enrica Spantigati eds. Alessandria 2006, 79-103.

Er is één excursie naar een andere tijd en context:

'Ultramontane ambivalence: the architect P.J.H. Cuypers and his first journey to Rome' in: 'Aux quatre vents': A Festschrift for Bert W. Meijer. A.W.A. Boschloo / E. Grasman / G.J. van der Sman eds. Firenze 2002, 355-362.

Wetenschapsredactie Radboud Universiteit Nijmegen, tel. 024 - 361 6000 Zie ook www.ru.nl/onderzoek en blijf op de hoogte via www.ru.nl/wetenschapsagenda

---- --