Gemeente Schiedam


Maart

Annuleren vergadering Commissie ROB 20 maart 2007

20 maart 2007

Heden heeft ons het trieste bericht bereikt, dat mevr. M.L. Strik-van Rijswijk is overleden.

De agendacommissie heeft in overleg met de fractievoorzitters en het College van Burgemeester en Wethouder besloten de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) van heden avond te annuleren.

Zodra een nieuwe vergaderdatum bekend is wordt u geinformeerd.

Griffie gemeente Schiedam