Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
- - Datum Bijlage(n) 20 maart 2007 - Ons kenmerk Uw kenmerk DGTL/07.006950 2060708450 Onderwerp
kamervragen

Geachte voorzitter,

Op1 maart 2007 ontving ik kamervragen van de leden De Krom, Boekesteijn en Teeven (allen VVD) aan de ministeries van V&W, Defensie en Justitie over wachttijden op Schiphol.

Omdat de beantwoording van deze vragen meer tijd kost dan verwacht, is het niet mogelijk de vragen binnen de gestelde termijn van drie weken te beantwoorden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 351 61 71

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 351 78 95 bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)