Ballast Nedam: Toekenning opties

20.03.2007 / 14:31 / Rubriek: Informatief / Organisatie: Ballast nedam nv

Ballast nedam nv

Ballast Nedam: Toekenning opties

NIEUWEGEIN, Nederland, March 20 /PRNewswire/ --
De Raad van Commissarissen heeft per 16 maart 2007 aan de heer T.A.C.M. Bruijninckx (lid van de Raad van Bestuur) 40.000 opties toegekend.

Voorts heeft de Raad van Bestuur per 16 maart 2007 zowel aan de heer R.L.M. Jacobs (algemeen directeur van de divisie Bouw en Ontwikkeling) als aan de heer R. Malizia (algemeen directeur van de divisie Infra) 30.000 opties toegekend.

De opties zijn toegekend conform de optieregeling zoals deze is vastgesteld tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 oktober 2006.

De uitoefenprijs bedraagt EUR 35,85, zijnde het gemiddelde van de slotkoers van het certificaat van aandeel Ballast Nedam N.V. op Euronext Amsterdam van de vijf beursdagen voorafgaand aan en met inbegrip van de dag van toekenning.

De opties hebben een looptijd van maximaal zes jaar, gerekend vanaf 16 maart 2007, en zijn uitoefenbaar vanaf drie jaren na het moment van toekenning.

De optiehouders dienen eigen kapitaal in de onderneming te steken door het houden van een aantal certificaten van tenminste 5 van het aantal nog niet uitoefenbare opties.

PRN NLD

Contact:

Meer informatie: Ballast Nedam N.V., Adrie van Kessel, telefoonnummer +31-30-285-41-61