Gemeente Geldrop-Mierlo


Belastingen

WETHOUDERS DELEN APPELS UIT TIJDENS DAG VAN DE LEERPLICHT

Op donderdag 15 maart was het de Dag van de leerplicht. Tijdens deze dag stond de leerplicht centraal. Er waren twee scholen ingeloot om hieraan deel te nemen. De wethouders Hoekman en Van den Tillaar en de leerplichtambtenaren waren 's ochtends aanwezig bij de Beneden Beekloopschool in Geldrop en de Johannesschool in Mierlo. Zij keken of iedereen op tijd aanwezig was. Alle kinderen kregen een appel als beloning omdat ze op tijd op school waren.

APPELTJESACTIE
De `appeltjesactie' was een ludieke actie om de aandacht nog eens te vestigen op leerplicht en de handhaving ervan. Te laat op school komen is ook schoolverzuim. De gemeente doet daarbij een beroep op de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers van leerplichtige kinderen om hen op tijd naar school te brengen of te sturen. We kunnen zeggen dat de actie erg geslaagd was, want van de ruim 600 leerlingen waren er slechts tien te laat. Zij kregen een informatieflyer mee naar huis.

Wethouder Hoekman deelt appels uit bij de school.