Gemeente Tilburg

Datum 15 maart 2007

Wandverlichting Wingerdhoek / Burgerijpad
Voorbereidingen op dinsdag 20 en woensdag 21 maart 2007

De Wingerdhoek en het Burgerijpad (tussen Noordstraat en begin parkeerplaats) krijgen binnenkort nieuwe wandverlichting. Deze verlichting wordt aan een aantal gevels van woningen in uw straat bevestigd. De gemeente heeft apart met de betreffende bewoners / eigenaren overlegd over de plaats waar de toekomstige wandverlichting wordt bevestigd.

Uitvoeringsplanning
Op dinsdag 20 maart en woensdag 21 maart voert de firma Pijnenburg voorbereidende werkzaamheden uit. Er wordt geboord en er worden ankers aangebracht in de gevels. In principe hoeven er geen werkzaamheden in de woningen plaats te vinden. Het definitieve armaturen worden later bevestigd.

Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Jos van den Oetelaar, toezichthouder. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 540 83 15.


---- --