Provincie Friesland

PERSUITNODIGING

Nummer: 029 AW
Datum: 16 maart 2007

CDK Nijpels en gedeputeerde Baas openen op dinsdag 20 maart het Verkeersplein Fryslân Feilich Foarút op de BCD

Geachte redactie,

Op dinsdag 20 en woensdag 21 maart worden voor de 24e keer de Bedrijven Contact Dagen (BCD) gehouden in het WTC Expo in Leeuwarden. De provincie staat dit jaar samen met tien partners op het verkeersplein Fryslân Feilich Foarút, terrasnummer 26 in de Friezenhal.

Partners
De provincie presenteert zich samen met het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Bevordering Verkeerseducatie, het Verkeerseducatiecentrum Drachten, VCC Mobiliteitsmanagement, NHL Kenniscentrum Mobiliteit en Ruimte, Rijkswaterstaat Noord Nederland, Vermolen Groep, Bordbusters, OV-bedrijven en ITS-reizen. Op en om het plein vinden gedurende de beurs verschillende activiteiten plaats. Er staat een kantelsimulator op het plein en bezoekers kunnen kennis maken met allerlei producten op het gebied van verkeersveiligheid.

Seminar 'Investeren in verkeersveiligheid loont!'
Op woensdag 21 maart houdt Rijkswaterstaat Noord Nederland van 16.00 uur tot 17.00 uur een seminar over verkeersongevallen tijdens woon- en werkverkeer en dienstreizen. Uit onderzoek blijkt dat 33% van de ongevallen in het verkeer een relatie met het werk hebben. Dit brengt - naast persoonlijk leed en ongemak - ook kosten met zich mee. Tijdens dit seminar kan het bedrijfsleven in Fryslân kennis maken met de mogelijkheden die er zijn om deze kosten te reduceren.

Opening
De Commissaris van de Koningin, de heer E.H.T.M. Nijpels en gedeputeerde T. Baas openen samen het verkeersplein op dinsdag 20 maart om ongeveer 12.00 uur. Dat doen zij door plaats te nemen in de kantelsimulator op het plein. Deze kantelsimulator simuleert een ongeval waarbij de auto (meerdere malen) om zijn as draait. Vervolgens zullen de beide heren zich op 'de kop' op veilige wijze moeten bevrijden uit het voertuig.

Datum en tijd: dinsdag 20 maart, 12.00 uur (aansluitend aan de officiële opening van de beurs) Locatie: WTC EXPO Leeuwarden, Friezenhal, terrasnummer 26


---- --