Stagebank voor de technische sector


KAATSHEUVEL, 20070320 -- JobTec.nl, actief sinds 1 oktober 2005 als internetvacaturebank voor de technische sector, speelt in op de groeiende vraag naar personeel in de technische sector. Door het aanbieden van werkplekken voor stagiaires en afstudeerders krijgen organisaties toegang tot het aanwezige potentieel op de technische opleidingen.

Naast de mogelijkheid van betaalde vacatureplaatsingen biedt JobTec.nl nu kosteloze plaatsingen van stage- en afstudeerplekken aan. Met ruim 25.000 bezoekers per maand worden de stageplaatsen bij een breed technisch publiek onder de aandacht gebracht.

Inspelen op groeiend capaciteitsprobleem
Als gevolg van de vergrijzing van het huidige personeelsbestand alsmede de beperkte instroom vanuit de opleidingen dreigt een capaciteitsprobleem op alle niveaus binnen de technische sector. In sommige sectoren, zoals de installatiebranche, komen reeds berichten van verhinderde groei als gevolg van schaarste aan personeel.
Naast uitgebreide wervingscampagnes doen bedrijven er goed aan om structureel bezig te zijn met het organiseren van nieuwe instroom, bijvoorbeeld door het aanbieden van goede stage- en afstudeerplaatsen.

Stageplaatsen aanbieden
Naast de vele reguliere stagebanken is er een groeiende behoefte aan gerichte werving van kandidaten voor stageplaatsen binnen een vakgebied of branche. JobTec.nl heeft zich opgeworpen als stagebank voor de technische branche, door organisaties gratis de mogelijkheid te geven openstaande stage- en afstudeerplaatsen op de site te plaatsen.