Gemeente Stein


Koopzondagen in 2007
15-01-2007

Het College van burgemeester en wethouders van Stein maken bekend dat zij op aanvraag van particulieren, ondernemers, verenigingen of instellingen op 9 januari 2007 hebben besloten om de onderstaande zon- en feestdagen als koopzondagen (vrijstelling ingevolge artikel 3 van de Winkeltijdenwet) aan te wijzen.

Kern Elsloo:

1. Zondag 25 maart 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
2. Maandag 9 april 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur (Paasmaandag);
3. Donderdag 17 mei 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur (Hemelvaartsdag);


4. Maandag 28 mei 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur (2e Pinksterdag);
5. Zondag 10 juni 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
6. Zondag 17 juni 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
7. Zondag 16 september 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
8. Zondag 23 september 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
9. Zondag 9 december 2007 van 09.00 uur tot 20.00 uur;
10. Zondag 16 december 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
11. Zondag 23 december 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;

Kern Stein:

1. Zondag 4 maart 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
2. Maandag 9 april 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur (Paasmaandag);
3. Zondag 20 mei 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
4. Maandag 28 mei 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur (2e Pinksterdag);
5. Zondag 24 juni 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
6. Zondag 9 september 2007 van 09.00 uur tot 20.00 uur;
7. Zondag 7 oktober 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
8. Zondag 4 november 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
9. Woensdag 26 december 2007 van 09.00 uur tot 16.00 uur (2e Kerstdag);

10. Zondag 30 december 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;

Kern Urmond:

1. Zondag 28 januari 2007 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
2. Zondag 9 december 2007 van 09.00 uur tot 20.00 uur;

Kern Meers:

-

Rechtsbescherming
Binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbende(n) ingevolge artikel 10 van de Winkeltijdenwet een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, EA Den Haag. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- de omschrijving van het besluit waar tegen het beroepschrift is gericht;

- de gronden van het beroep.

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.