Nederlandse Volks-Unie (NVU)


HNG
Beste Volksnationalisten,

Omdat wij steeds meer kameraden voor kortere en langere tijd in de cel zien belanden hebben we besloten de Nederlandse / Vlaamse tak van de HNG op te richten.

Wat is ons doel? Wij willen kameraden die om politieke redenen in de gevangenis zitten moreel ondersteunen door ze van post en indien aanwezig wat financiën te voorzien.

Hoe kunnen jullie daarbij helpen? Wij willen via de NVU pagina een lijst publiceren van personen die om politieke redenen in Nederlandse gevangenissen of huizen van bewaring zitten. Een ieder kan daarvan gebruik maken voor het sturen van een brief of kaart.

Is dit partijgebonden? Nee, absoluut niet alleen mogen we gebruik maken van de website van de NVU.

Hoe kom je als politiek gevangene op de lijst? Heel eenvoudig, als wij bijvoorbeeld te horen krijgen dat iemand ergens gevangen zit en wij krijgen het adres sturen wij een brief of de persoon het op prijs stelt dat wij zijn naam op de HNG-NL lijst zetten. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene zetten we zijn naam op de lijst.

Wat is een politieke gevangene? Daar zullen nog heel wat discussies over gevoerd worden.

Bestuur HNG