Nederlandse Volks-Unie (NVU)


Arnhem, 22 maart 2007

Aangifte van smaad/smaadschrift c.q. belediging gepleegd door Jan Teijn, voorzitter van de Nationale Alliantie.

Op 14 februari j.l. heeft ondergetekende aangifte van smaad/smaadschrift c.q. belediging gepleegd door Jan Teijn voorzitter van de Nationale Alliantie op het forum van de Nationale Alliantie, te weten http://www.forum.freespeech4u.com. Dit forum wordt gehost door Jan Teijn. Mutatienummer: 07-024535

De NA is al jaren bezig met zijn haatcampagne tegen de Nederlandse Volks-Unie. Tegen het bestuurslid Virginia Kapic zijn in 2004 ook meerdere aangiftes gedaan wegens bedreiging via e-mails zie http://www.nvu.info/schart/12.html
Mutatienummer: PL078C/04-158570
Mutatienummer: PL078C/04-156750
Mutatienummer: PL078C/04-156743

Wat wel opmerkelijk is dat Teijn op 5 april 2003 meeloopt in een solidariteit demonstratie voor de "coalitie" troepen in Irak. Deze demonstratie werd mede georganiseerd door Jan Teijn en Philip Awuy, die één van de leidende figuren in de JDL (Joodse Defensie Liga) in Nederland. Teijn in mei 2003 in het partijblad "Weerstand"over de demonstratie:

"Deze manifestatie vond plaats om te laten zien dat er ook nog een ander geluid bestaat dan linkse oproerkraaiers en moslimfundamentalisten die hun ware aard tonen door Israëlische en Amerikaanse vlaggen te verbranden. Het is trouwens onbegrijpelijk dat de politie deze vorm van antisemitisme zomaar toelaat. Kennelijk bang voor escalatie of discriminatie? Waarom mag de Joodse gemeenschap wel gediscrimineerd worden?"

Op 24 augustus 2004 werd contact gezocht met LPF-ers in de 2e kamer. Na het uiteenvallen van de LPF heeft de N.A. de 2e kamerleden aangeschreven om zich aan te sluiten bij de N.A. Hieronder volgt de brief die is verstuurd aan de fractie en de heren Eerdmans, Herben en Nawijn: Rotterdam 24 augustus 2004 Betreft: verzoek aan de fractieleden van de Lijst Pim Fortuyn Geachte fractieleden van de Lijst Pim Fortuyn:
http://www.nvu.info/schart/12.html

De bovenaangehaalde citaten verdelen de nationale beweging enorm, met als gevolg dat op 17 maart j.l. een groep autonomen kameraden uit de nationale beweging tegen de NA heeft gedemonstreerd tijdens een demonstratie in Rotterdam. Personen die in het verleden samen met het JDL hebben gedemonstreerd, ter ondersteuning voor de oorlog in Irak, verdienen NOOIT onze steunen en dienen met alle legale en vreedzame middelen bestreden te worden!

Arnhem, 22 maart 2007.
Partijvoorzitter NVU.
Constant Kusters.

---