Politie Twente

Persberichten Politie Twente

Derk van 't Spijker: 053-4555588

Verdachte koffer leidt tot ontruiming station Almelo

Almelo

(07-038579)

Zondagavond 25 maart is het station Almelo NS en het naastgelegen busstation enige tijd ontruimd en afgesloten geweest. Aanleiding hiervoor was de melding en vondst (rond 17.45 uur) van een verdachte koffer op het busstation, vlakbij de entree van het belastingkantoor. Op deze koffer waren batterijen bevestigd en er liep bedrading naar binnen. De koffer is gevonden op aanwijzing van een medewerker van de NS. Het treinverkeer is op last van de politie onmiddellijk gestremd. Na een eerste verkenning door de politie is de Explosieven Opruimingsdienst gewaarschuwd. Rond 19.15 uur bleek dat het ging om een nepconstructie, waarna de ontruiming van het station en stremming van het treinverkeer konden worden opgeheven. De stremming van het treinverkeer heeft ongeveer anderhalf uur geduurd. Meer dan honderd reizigers hebben hinder ondervonden van de stremming.

Toelichting

Medewerkers van de NS, voor reizigers op het station aanwezig vanwege de werkzaamheden aan het spoor tussen station Almelo en Almelo De Riet, hebben enige tijd een verwarde man in de gaten gehouden en hem ook aangesproken op zijn reisbestemming. De man nam echter geen enkele trein, en de medewerkers legden een relatie tussen de man en de aangetroffen koffer. Daarom hebben zij de politie gewaarschuwd. De politie heeft de ernstig verwarde man, een 23-jarige man uit Almelo aangehouden en meegenomen naar het bureau in Almelo. Het station werd ontruimd en het treinverkeer stilgelegd. Een bomverkenner van de politie heeft de koffer onderzocht en bepaald dat de EOD gewaarschuwd moest worden. Uit gesprekken met de verwarde man bleek na enige tijd dat de koffer geen echte bom bevatte. Nadat de politie de koffer heeft verwijderd kon het treinverkeer worden hervat. In de koffer bleek een oude computer te zitten, samen met een tijdklok en bedrading. Voor de ernstig verwarde man is psychiatrische hulpverlening ingeschakeld.


---- --