Ingezonden persbericht


NCE 2007: vertrouwd concept tijdens de Food Week

Op woensdag 28 juni jl. organiseerde VNU Exhibitions Europe in de Kuip in Rotterdam de eerste informatiebijeenkomst van het National Convenience Event (NCE) 2007 plaats. Op de bijeenkomst waren 62 deelnemers uit 45 verschillende bedrijven aanwezig, waarmee de zaal helemaal gevuld zat. Doel van deze bijeenkomst was het informeren van oud-NCE-deelnemers over de resultaten van NCE 2006 en het geven van een toelichting op NCE 2007 en de aansluiting bij de Food Week. Sprekers waren Cees Verbunt van Leaf Holland BV in de rol van voorzitter van het College van Advies NCE, Projectmanager Food Ditte Ooms van VNU Exhibitions Europe en Joeke Sondorp, Sales & Accountmanager Food VNU Exhibitions Europe.

Bezoekers- en deelnemersonderzoek NCE 2006
In 2006 trok het NCE 8000 bezoekers, in 2005 waren dit er 16.696. De belangrijkste redenen voor deze daling waren een lager aantal medebezoekers per bezoeker (0.6 ten opzichte van 1.5 in 2005), minder exposanten (waardoor ook minder bezoekers) en het slechte weer (extreme sneeuwval). Het aantal directe deelnemers in 2005 was 125, tegenover 194 in 2005. Hiervan was het grootste deel afkomstig uit de Zoetwaren (35). De deelnemers waardeerden de beurs met een gemiddelde van 6. Wat de bezoekers betreft, blijkt uit de cijfers dat de grootste groep afkomstig was van de benzinestations (bijna 30%). Deze groep waardeerde de beurs met gemiddeld een 6. De hoogste waardering was afkomstig van bezoekers uit sportkantines, zij gaven NCE 2006 gemiddeld een 7,3. Zoetwaren had de grootste interesse van de bezoekers.Het belangrijkste motief om afgelopen jaar naar het NCE te gaan was het ontmoeten van relaties, gevolgd door het volgen van brancheontwikkelingen en het leggen van nieuwe contacten.

Herkenbaarheid
In 2007 vindt het NCE opnieuw in Jaarbeurs Utrecht plaats, dit keer tijdens Food Week 2007. Dit betekent dat de beurs tegelijkertijd met diverse andere foodbeurzen plaatsvindt. Het NCE heeft in 2007 dan ook gewijzigde openingstijden, die overeenkomen met die van de overige beurzen binnen de Food Week. In plaats van zondag t/m dinsdag is het NCE van maandag t/m woensdag geopend. Evenals bij de andere beurzen die tijdens de Food Week plaatsvinden, blijft ook de identiteit en opzet van het NCE herkenbaar. Vertrouwde onderdelen van het NCE zoals het Food Court, de ontbijtsessies, Captains Lunch, de NCE Awards, de Lodgelunch en het exposantenfeest staan ook in 2007 op het programma.

Vragen
Na afloop van de bijeenkomst kregen deelnemers de gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze varieerden van kan de Jaarbeurs zo'n grote toestroom van bezoekers parkeertechnisch gezien wel aan (ja, als beurslocatie is de Jaarbeurs ingesteld op grote aantallen bezoekers, op de Bouwbeurs komen bijvoorbeeld 110.000 bezoekers), komt er een avondopenstelling (ja, op maandag en dinsdag) tot wordt de catering beter dan in 2006? (ja, daarover wordt nu al met Jaarbeurs Catering Services gesproken).

Praktisch
Food Week 2007 vindt plaats van maandag 26 t/m woensdag 28 maart in Jaarbeurs Utrecht. Tegelijkertijd met het NCE vinden dan de volgende beurzen plaats: Food World, National Convenience Event (NCE), ROKA, VERS (incl VERS/Brood & Banket en VERS/AGF), Slavakto en Food Store. Kijk voor meer informatie ook op www.foodweek.nl
---

Noot voor de redactie,