Nederlandse Vereniging van Journalisten

Aan de NVJ leden werkzaam bij de dagbladen

Amsterdam, 12 maart 2007

Beste collegae,

Bijgaand treft u het voorstellenpakket CAO 2007 Dagbladjournalisten aan. De eerste onderhandeling is gepland op 26 maart a.s. Het voorstellenpakket dat er nu ligt is tot stand gekomen na overleg met voorzitters van de redactiecommissies, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de sectie Dagblad van de NVJ.

De onderhandelingen dit jaar zijn gericht op een structurele loonsverbetering, het verbeteren van een aantal aanvullende regelingen en op een aantal verbeteringen in het loongebouw. We hebben door de evaluatie begin dit jaar na een stormvloed aan klachten, een goed beeld gekregen van de manier waarop het loongebouw is toegepast. Voor een deel worden die nu al redactiebreed nader bestudeerd en worden er aanpassingen gedaan. We realiseren ons dat de reparatievoorstellen die wij doen niet voor alle journalisten die bezwaren hebben een oplossing zullen zijn. Daarom blijft het van belang om, indien u een bezwaar heeft, uw bezwaarcommissie hiervan op de hoogte te brengen.

Met de dagbladbedrijven gaat het sinds jaren eindelijk weer wat beter. De oplagedaling stagneert enigszins, advertentie inkomsten trekken bij een aantal bedrijven aan en investeringen in nieuwe uitgaven en projecten bij een aantal dagbladbedrijven hebben de lezer weten te bereiken. Tegen die achtergrond zullen wij de onderhandelingen ingaan.

De onderhandelingsdelegatie bestaat dit jaar uit: Wiebe Pennewaard, Leeuwarder Courant (voorzitter); Bert de Jong, Leeuwarder Courant; Thom Meens, De Volkskrant; Tanja Kits, Centrale redactie Wegener; Martin Visser, Het Financieele Dagblad; Giel ten Bosch, De Telegraaf; Frits Poelman, Dagblad van het Noorden; Bianca Rootsaert, secretaris NVJ.

We willen u vragen om uw stem uit te brengen over het voorstellenpakket uiterlijk tot en met uiterlijk 20 maart. Dat kan via www.villamedia.nl/stemlokaal of via een mail naar dagblad@nvj.nl. Faxen kan ook: 020 - 662 49 01 via aangehecht antwoordformulier. We zullen u op de hoogte brengen van de uitkomst.

Met vriendelijke groet,
Ernst Jan Rozendaal, voorzitter sectie Dagblad
Bianca Rootsaert, secretaris NVJ

Bijlage: voorstellenpakket CAO Dagblad 2007 & antwoordformulier