Gemeente Nederbetuwe


Veel betrokkenheid en interesse bij informatieavond winkelconcentratie Ochten

16 mrt 2007
Informatiebijeenkomst winkelconcentratie Ochten Er was veel betrokkenheid en interesse bij de aanwezigen die de informatieavond bezochten waarin de locatiekeuze voor de winkelconcentratie rond het Van Drielplein toegelicht werd.

Er werden vragen gesteld die betrekking hadden op het winkelaanbod, parkeergelegenheid en de nieuwbouw van De Vicary. Veel vragen konden beantwoord worden, maar een deel van de vragen kan pas beantwoord worden bij de verdere uitwerking van het plan.
De commissie Grondgebiedzaken zal in de vergadering van 26 maart dit onderwerp behandelen, waarna besluitvorming plaatsvindt in de raadsvergadering van 19 april.

Samen met de winkeliers, het bestuur en de gebruikers van De Vicary wordt de ontwikkeling van de winkelconcentratie ter hand genomen. Het uitgewerkte plan zal naar verwachting in het najaar gepresenteerd kunnen worden aan de inwoners van Ochten en de gemeenteraad.