Rijksuniversiteit Groningen

Moderne aardappeleters? - Kritische consument eet duurzaam voedsel

Datum: 26 maart 2007

Westerse mensen hebben steeds meer te besteden. Het gevolg is dat ze anders zijn gaan eten en drinken: meer vlees, zuivelproducten, koffie, wijn en bier. Juist die producten leggen een groot beslag op natuurlijke hulpbronnen als land, water en fossiele brandstoffen. Mensen in ontwikkelingslanden nemen deze niet-duurzame eetpatronen over. Hierdoor dreigt de druk op schaarse natuurlijke hulpbronnen toe te nemen. We moeten duurzamer leren consumeren, bijvoorbeeld aardappelen eten in plaats van rijst, zodat er genoeg overblijft voor de hele wereldbevolking.

Het is van belang de relatie tussen de consumptie van voedsel en het gebruik van deze hulpbronnen goed in kaart te brengen. Hoe meet je de duurzaamheid van voedselproductiesystemen? En hoe kun je voedselconsumptiepatronen duurzamer maken? Winnie Gerbens-Leenes geeft in haar onderzoek aan hoe bestaande voedselconsumptiepatronen, in zowel de westerse wereld als in ontwikkelingslanden, duurzamer kunnen worden. De ontwikkelde methode is allereerst gericht op bedrijven die duurzaam willen produceren, maar ook gewone consumenten kunnen er hun voordeel mee doen.

Winnie Gerbens - Leenes studeerde milieuwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland.

Datum en tijd

maandag 26 maart, 16.30 - 17:30 uur

Spreker

Winnie Gerbens - Leenes

Titel

Moderne aardappeleters? - Kritische consument eet duurzaam voedsel

Serie

Jonge doctors

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie

Studium Generale Groningen, tel. (050) 363 5463, www.rug.nl/studium