Gemeente Capelle a/d IJssel

Gemeenteraadsvergadering 26 maart 2007

Op maandag 26 maart vergadert de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel in de raadszaal van het gemeentehuis. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Spreekrecht

Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid na de opening van de raadsvergadering de gemeenteraadsleden toe te spreken.

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffier. Dit kan op de volgende manieren:

q Per e-mail: t.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl

q Telefonisch: 2848180

q Schriftelijk: u kunt uw brief richten aan: de griffier van Capelle aan den IJssel, Postbus 70,
2900 AB Capelle aan den IJssel. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

Op 26 maart wordt behandeld:

q Afscheid van het raadslid mevrouw S. Verhart-Leentvaar;

q Formaliteiten ten behoeve van een nieuw te benoemen lid van de raad;


- Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw te benoemen lid van de raad;


- Besluit tot toelating van een nieuw te benoemen lid van de raad;


- Afleggen van de eed of belofte;

q Voorstel tot het vaststellen van de Welstandsnota Capelle aan den IJssel 2007;

q Voorstel om in te stemmen met de 17e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond;

q Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota Inburgeren in Capelle aan den IJssel 2007 en de Verordening Wet Inburgering Capelle aan den IJssel 2007;

q Voorstel tot het ontslaan van mevrouw M. Harmsen-Spruijt als lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Hitlandbos;

q Voorstel tot het benoemen van leden in diverse raadscommissies;

q Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan 's-Gravenweg-west 2006;

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn gelijktijdig te beluisteren via de uitzending van Radio Capelle, in de ether via 105,3 Mhz en op de kabel via 102.4 Mhz.