Start Kolibri, beleggingsfonds in moderne kunst

26.03.2007 / 09:20 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Kolibri

Kolibri

Start Kolibri, beleggingsfonds in moderne kunst

Groningen, 26 maart 2007- Wie zijn geld wil beleggen kan kiezen: aandelen, obligaties, onroerend goed, opties...aanbod genoeg. Toch ontbreekt er wat: een Nederlands beleggingsfonds voor hedendaagse kunst. Daar komt nu verandering in met de start van Kolibri.

Kolibri is een kleinschalig beleggingsfonds voor hedendaagse Nederlandse kunst. Het is bedoeld voor particuliere beleggers en bedrijven met affiniteit voor kunst. Beleggers die graag hun kennis van hedendaagse kunst willen verdiepen en er dagelijks van willen genieten. Er wordt geen belofte van torenhoge rendementen gedaan, wel een zekerheid dat goede kunst zijn waarde altijd bewijst, elke dag opnieuw. De kunstwerken.
De kunstwerken die Kolibri aankoopt, worden zoveel mogelijk ondergebracht bij de deelnemers. Via het organiseren van een interne veiling onder de deelnemers is aankoop mogelijk.
De expertise van de twee beherende vennoten ligt bij de kennis van de hedendaagse Nederlandse schilders en beeldhouwers. Op termijn is de kans op waardevermeerdering ook het grootst bij de moderne kunstenaars. Bovendien is aankoop bij de bron mogelijk en bestaat er geen twijfel over de echtheid van het kunstwerk. Het fonds
Het fonds is gevestigd te Groningen en heeft een looptijd van 10 jaren. Het maximale aantal participaties bedraagt 60. Elke participatie heeft een nominale waarde van 25.000,- EURO , te storten in twee gelijke termijnen. De eerste termijn per 1 juni 2007 en de tweede op 1 december 2008.
Voor de rendementberekening wordt voorzichtigheidshalve de gemiddelde prijsstijging per jaar geraamd op 6 % , de kosten bedragen per saldo 1 % per jaar, het netto rendement ( voor belasting ) ligt derhalve op 5 % per jaar.
De beherende vennoten.
Anneke Brink en Marius Kooyman zijn de twee beherende vennoten. Zij heeft 20 jaren met succes een galerie annex kunstverhuurbedrijf in Groningen geleid. Hij is oud hoogleraar econometrie en statistiek en heeft de afgelopen 25 jaren deel uitgemaakt van het College van Bestuur van de RUG.
Raad van Advies.
De beherende vennoten laten zich bijstaan door een Raad van Advies van onafhankelijke deskundigen op het gebied van de moderne kunst. De adviesraad staat onder voorzitterschap van Saskia Bak, lid Raad van Bestuur Fries Museum.
Nadere informatie is te vinden op www.kunstfondskolibri.nl

Noot voor de pers:
Mevr. A.T. Brink en dr. M.A. Kooyman, Praediniussingel 10-10, 9711 AG Groningen. Tel. 050-3188530, mobiel 06 51752119.
info@kunstfondskolibri.nl