PvdA Rotterdam


Hoogbezoek bij De Dinsdagavonden: Jan Pronk

Ma 26 Mrt 2007 - Fouad El Haji
Hoogbezoek bij De Dinsdagavonden: Jan Pronk

Oprecht, recht voor z'n raap en o zo boeiend. Beter kun je het optreden van Jan Pronk tijdens de Dinsdagavonden sessie van 13 maart jl. in Villa Zebra niet samenvatten. "Het was Jan Pronk ten voeten uit", zeiden sommige aanwezigen na afloop.
Solidariteit
Jan Pronk was uitgenodigd om de aanwezigen bij te praten over solidariteit, vrede en mensenrechten. Maar wat is dat eigenlijk? Volgens Pronk gaat solidariteit over de relatie tussen verleden en heden en over de relatie tussen jezelf en de rest van de wereld. Om dit treffend te illustreren noemde hij het feit dat hij nog geen twee uur daarvoor in Vlaardingen de Geuzen Penning had uitgereikt aan Human Rights Watch.
Pronk hield zijn toehoorders voor dat hij van Joop den Uyl heeft geleerd om steeds te blijven werken aan verdergaande democratisering omdat je grote besluiten niet alleen aan deskundigen kunt overlaten. Daarom is een revolutie van de gewone man noodzakelijk.

Darfur
"Maar hoe zat het nu met Darfur?" wilde datzelfde publiek vanzelfsprekend weten.
De situatie in Darfur is verschrikkelijk, dat is geen nieuws met een fascistisch regime waar het gaat om macht om de macht en het moorden van haar eigen volk. Er groeit een hele nieuwe generatie op met wantrouwen jegens het Westen en vervreemding van westerse waarden. Maar de situatie maakt tegelijkertijd deel uit van een wereld waarin alles met alles te maken heeft. De steeds groter wordende Chinese belangen in Afrika, een CIA dat het Sudanese regime de hand boven het hoofd houdt in de strijd tegen de fundamentalisten. Kijk maar naar Pakistan, ook zo'n volstrekt ondemocratisch land, maar wel bondgenoot tegen terreur. Dit stelsel van meten met twee maten brengt een hypocrisie teweeg die funest is voor de waarden en het gezag waarmee je de wereld wil verbeteren. Hetzelfde bewijs van meten met twee maten zie je aan de manier waarop de mensenrechten in de bezette gebieden worden geschonden.

Pessimisme
Over de rol van de Verenigde Staten als supermacht was Pronk helder: de VN zijn opgericht om oorlogen te voorkomen. De VS is de sterkste maar moet haar macht gebruiken om het systeem in stand te houden. Sinds het aantreden van president Bush heeft de VS haar positie gebruikt om het systeem juist opzij te schuiven. Deze zgn. first strike capability (als eerste aanvallen) die de Amerikanen zich hebben toegeëigend, markeert een historische trendbreuk. Natuurlijk speelde 11 september een belangrijke rol hierbij, want die lijkt alles te hebben gerechtvaardigd, ook politieke steun aan Bush om Irak binnen te vallen. Een oorlog die volgens Pronk, net als de Eerste Wereldoorlog, niemand wilde.
Vroeger liepen we volgens Pronk ook steeds achter de feiten aan, maar dan in de juiste richting. Nu loopt de wereld achteruit. Kijk maar naar het onderdrukken van mensenrechten.

De macht van de VS, die nu in stand wordt gehouden door de Chinezen, zal voorlopig blijven. Dat vraagt, omwille van de stabiliteit, om een kritische partner, zoals de EU. Maar dan moet de EU die rol wel willen en durven oppakken.

Moed en vertrouwen
Een van de lessen van de Tweede wereldoorlog is om te werken aan stabiliteit en vrede. Vandaag de dag is die les nog steeds actueel, zij het in de landen rond de EU, want daardoor ontstaan dezelfde waarden. Maar sowieso, door de globalisering en het grensoverschrijdend verkeer, zal geen enkel land in staat zijn om in haar eentje beleid uit te stippelen. Europa betekent ook afstaan van macht, in ruil voor stabiliteit, vrede, welvaart en is bovendien een betekenisvolle waardengemeenschap, hoewel we ook niet moeten overdrijven.