Ministerie van Economische Zaken


`Statistiekvakantie' voor ondernemers


26-03-2007 | nieuwsbericht | onderwerp: Verminderen Regeldruk


Ondernemers die goed meewerken aan onderzoeken van het Centraal Bureau
voor de Statistiek hoeven minder vaak enquêtes in te vullen. Met deze
zogenoemde `statistiekvakantie' wil staatssecretaris Heemskerk de
administratieve lasten voor bedrijven terugbrengen.


De staatssecretaris wil ook de stapeling van enquêtes aanpakken. Als
ondernemers aan een onderzoek hebben meegedaan wordt de kans kleiner
om voor een volgende ondervraging te worden benaderd.


Bedrijven moeten verplicht deelnemen aan onderzoeken van het CBS. Als
geen gegevens worden verstrekt kan een boete worden opgelegd.


`Statistiekvakantie' voor ondernemers