Nederlandse Tafeltennisbond


2de extra Bondsraadsvergadering eindigt met goede afspraken

26-03-2007
maandag 26 maart, Zoetermeer.

De Tafeltennisbond heeft op donderdag 22 maart opnieuw een extra Bondsraadsvergadering gehouden. Deze 2^e extra bijeenkomst was nodig, omdat in de 1^e vergadering van 8 maart niet alle onderwerpen aan de orde waren gekomen.

De vergaderingen zijn belegd om de inmiddels bekende "Bouwplannen 2008-2012" vooraf te presenteren om zodoende onze achterban inspraak te geven in het nieuwe visiedocument. Daarnaast wilde het Hoofdbestuur graag draagvlak creëren voor en discussiëren over de plannen voor de toekomst. De plannen zijn vooral bedoeld om de tafeltennissport populairder te maken bij het grote publiek en om het ledenbestand op te schroeven naar 45.000 leden in 2012. Kwaliteitsverbetering op velerlei gebied en werken aan een nieuwe groep top-spelers zijn daarin elementaire zaken.

Afgelopen week spitste de bespreking zich toe op de toekomstplannen van Breedtesport, Verenigingsondersteuning en Topsport. De deelnemende Bondsraadsleden hebben het Hoofdbestuur mandaat gegeven voor verdere uitwerking, met in achtneming van een groot aantal suggesties en amenderingen.

Het Hoofdbestuur is blij met deze aanpak van voorbesprekingen. Ook de Bondsraadsleden en afdelingen hebben positief gereageerd op deze aanpak en zien in deze ontwikkeling het bewijs dat het de NTTB ernst is met de toegezegde "openheid en transparantie van bestuur".

In de officiële Bondsraadsvergadering van 2 juni 2007 worden de plannen in definitieve vorm aangeboden. Deze wordt nog worden voorafgegaan door Ledenberaden op diverse beleidsterreinen.