Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2060710390

Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, over de SIBA-scholen. (Ingezonden 23 maart 2007)


1
Hoe beoordeelt u het handelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de langslepende gebrekkige bestuurlijke, financiële en kwalitatieve staat van de SIBA- scholen? 1)


2
Deelt u de mening dat de Inspectie van het onderwijs en de Auditdienst van OCW te laat hebben gereageerd op de zorgwekkende signalen van de SIBA-scholen sinds 2002? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan? Zo neen, waarom niet?


3
Klopt het bericht dat de directeur Primair Onderwijs van het ministerie het voortbestaan van de SIBA-scholen mondeling heeft toegezegd, terwijl hij wist hoe schrijnend de situatie was? Kunt u zich voorstellen dat de ouders, de leerlingen en betrokken zich `in de maling' genomen voelen?


4
Deelt u de mening dat het interim-bestuur onvoldoende was voorbereid op de schrijnende situatie op de SIBA-scholen? Deelt u de mening dat dit de oorzaak is van het terugtrekken van de negen kandidaat-bestuursleden?


5
Herinnert u zich uw uitspraken in radioprogramma De Ochtenden waarin u aangeeft de overname bemoeilijkt te hebben en zegt niks meer te willen investeren? Deelt u de mening dat door uw uitspraken in de media over de SIBA-scholen een overname bijna onmogelijk is geworden en dit schadelijk is voor de 600 leerlingen?


6
Bent u bereid bij sluiting van de SIBA-scholen er nadrukkelijk op toe te zien dat de leerlingen naar kwalitatief goede scholen gaan waar de ouders een voorkeur voor hebben?


7
Bent u bereid de oproep van de ISBO 2) te steunen om te komen tot een bestuurlijke versterking in het islamitisch onderwijs om dit soort schrijnende situaties in de toekomst te voorkomen?


1) scholen ressorterend onder de Stichting Islamitisch Basisonderwijs Amsterdam
2) Islamitische Scholen Besturen Organisatie